Virtual Private Server

Virtual Private Server Bronze

1 CORE CPU
1 GB RAM
20 GB DISK SPACE
1 PUBLIC IP ADDRESS
24/7 CUSTOMER SUPPORT

Virtual Private Server Silver

2 CORE CPU
2 GB RAM
40 GB DISK SPACE
1 PUBLIC IP ADDRESS
24/7 CUSTOMER SUPPORT

Virtual Private Server Gold

2 CORE CPU
4 GB RAM
60 GB DISK SPACE
1 PUBLIC IP ADDRESS
24/7 CUSTOMER SUPPORT

Virtual Private Server Platinum

4 CORE CPU
8 GB RAM
100 GB DISK SPACE
1 PUBLIC IP ADDRESS
24/7 CUSTOMER SUPPORT